اقامت قبرس شمالی با خرید ملک

با توجه به احتمال برداشته شدن قانون دریافت حق شهروندی از سوی دولت ترکیه، کشور قبرس شمالی گزینه بعدی دریافت اقامت با خرید ملک برای ایرانیان است.

5/5 - (6 امتیاز)
دریافت وقت سفارت و ویزا