اقامت قبرس شمالی با خرید ملک در سال 2023

با توجه به احتمال برداشته شدن قانون دریافت حق شهروندی از سوی دولت ترکیه، کشور قبرس شمالی گزینه بعدی دریافت اقامت با خرید ملک برای ایرانیان است.

5/5 - (6 امتیاز)